Waarom gelooft niemand meer in dit politieke theater?

Op 6 januari 2017 zei Frits Wester bij Jinek: “Bij RTL doen er slechts vier partijen mee aan het premiersdebat. Vier is echt het maximum wil het een beetje goed worden. Om mee te mogen doen moet je je als partij, net als in de sport, echt kwalificeren. Voor een goed debat zijn vier partijen het maximum, het liefst doe ik debatten met twee partijen.”

Op 25 januari 2015 brengt RTL het volgende nieuws naar buiten: “De lijsttrekkers van de vier grootste partijen gaan op zondag 26 februari de strijd met elkaar aan in het RTL-Premiersdebat. De deelnemers worden uitgenodigd op basis van de Peilingwijzer. Als de onderlinge verschillen in de peilingen te klein zijn, krijgen meer partijen een uitnodiging.”

Los van het feit dat elke grens die getrokken wordt arbitrair is, is het de vraag waarom we Frits Wester niet meer horen over zijn starre houding betreft het maximum van vier partijen voor een goed debat. Waarom maakte RTL vanaf het begin niet duidelijk naar de VVD en PVV dat er afhankelijk van de peilingen vier of meer partijen mee kunnen doen met het premiersdebat? Bovendien ziet de peiling van peilingwijzer op 12 februari, de dag voor de bekendmaking van RTL welke partijen definitief worden uitgenodigd, er als volgt uit.

De 6e en 7e partij (SP & PvdA) vallen onder de standaard afwijking van de 3e, 4e en 5partij (D66, CDA en GL). Dus al met al was het zeker te verdedigen om het premiersdebat maar met 4 partijen te houden.

Als gevolg van het besluit van RTL lieten VVD en PVV weten dat ze afzien van de deelname aan het premiersdebat omdat RTL de afspraken niet nakomt. Dat laatste is in principe helemaal waar. Op basis van dit besluit liet RTL weten dat het hele premiersdebat wordt afgeblazen.

Uiteindelijk is de kiezer de verliezer van dit politieke theater.

De vragen die onbeantwoord blijven …

Waarom organiseert RTL überhaupt een premiersdebat? De kiezer stemt op 15 maart op de toekomstige tweede Kamerleden. De lijsttrekker van de grootste partij zou in theorie de premier kunnen worden. Maar de geschiedenis heeft laten zien dat dit niet altijd het geval is. Van 1946 tot 1981 hadden we veertien kabinetten. Acht keer kwam de minister-president uit de grootste partij, vier keer uit de tweede in grootte, twee keer uit de vierde in grootte. In twee van die gevallen was de minister-president weliswaar geen lid van de grootste partij, maar wel van de grootste partij in de coalitie.

Waarom maakt RTL een afspraak met alleen VVD en PVV over het premiersdebat, lang voor de verkiezingen, terwijl we op basis van de laatste jaren de conclusie kunnen trekken dat de laatste twee weken voor de verkiezingen beslissend zijn voor de uitslag?

Waarom brengt Frits Wester herhaaldelijk naar buiten dat de keuze voor vier partijen puur te maken heeft met het maximum voor een goed debat en 100% arbitrair is, en komt RTL geen maand later toch met het bericht dat ze een vijfde partij toelaten?

Wat is de waarde van een peilingwijzer die een gemiddelde van andere peilingen geeft die allemaal onoverzichtelijk zijn een heel beperkt aantal potentiele kiezers, die een weerspiegeling zouden moeten zijn van de hele Nederlandse maatschappij, mee nemen in hun peilingen?

Waarom wordt het premiersdebat toch na een onderonsje tussen VVD en PVV afgeblazen door RTL?

Wat heeft dit alles ook maar iets te maken met de keuze van de kiezer op 15 maart?

De kiezers vertrouwen de media en de politiek niet. Maar de media en de politiek helpen ook niet echt om het tegendeel te bewijzen. Daaraan hebben RTL, VVD, PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA en de rest van het Haagse politieke theater allemaal evenveel schuld.