Is er toekomst voor Nederlandse MKB zonder innovatie?

Nederland loopt achter bij investeringen in innovatie

Afgelopen weken verschenen verschillende opiniestukken in o.a. Het Financieele Dagblad over het nut en de noodzaak van het investeren in innovatie. TNO-bestuursvoorzitter Paul de Krom deed de oproep in het FD aan de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven om meer te gaan investeren in innovatie. De Krom vreest voor de concurrentie positie van de Nederlandse ondernemers en wijst op het doel om in EU in 2020 2,5% van het bruto binnenlands product aan innovatie uit te geven terwijl we op dit moment in Nederland op 1,98% zitten. 2,5% in 2020 is nog steeds te weinig om de concurrentie positie van de Nederlandse ondernemers veilig te stellen als je naar landen als Zuid-Korea, Japan, Zwitserland en VS kijkt die allemaal nu al op 3% of hoger zitten. Maar daarboven is de laatste jaren een dalende trend te zien in het investeren in innovatie vanuit de overheid en het bedrijfsleven. Dat laatste wordt nog eens door het Rathenau Instituut en het VNO-NCW bevestigd.

Innovatie als baat

Later werd door Robert-Jan Smits, de hoogste ambtenaar voor innovatie van de Europese commissie in het FD dezelfde zorgen geuit. Zijn team gaat in de komende jaren nieuwe economische modellen ontwikkelen die de uitgaven aan innovatie, onderzoek en onderwijs niet meer als kostenpost berekenen, maar ook de baten van het investeren in innovatie laten zien. Smits vindt het vreemd dat het Centraal Planbureau bijvoorbeeld bij het doorberekenen van de partijprogramma’s geen positieve bijdrage aan de economie laat zien aan dit soort investeringen. Merkwaardig is dat, volgens Smits, het Nederlandse CPB en vergelijkbare Europese instanties niet blij zijn met het ontwikkelen van deze modellen.

Nederlandse economie is afhankelijk van innovatie

In de nieuwe wereld economie zijn er twee factoren die de spelregels behoorlijk hebben veranderd: het internet en de dalende energieprijzen. Veel Nederlanders hebben voor de keuze gestaan om een LED lampje bij GAMMA te kopen of op miniinthebox.com (de Chinese Alibaba van goedkope technische gadgets) uit China te bestellen. Als de prijs van het soortgelijke product een fractie is van wat je hier in Nederland voor betaalt dan is de keuze snel gemaakt, voor veel mensen! Het internet en de lage transportkosten maken het mogelijk dat dit product zoveel goedkoper uit China in Nederland te koop staat. Zal dit in de toekomst veranderen? Waarschijnlijk niet. De concurrentiepositie van Nederland zal in de toekomst wat de bulk productie betreft alleen maar verder verslechteren. Nederland heeft geen grondstoffen en de arbeidskosten zijn hoog. De Nederlandse economie was sterk afhankelijk van de kennis ontwikkeling en innovatie en in de toekomst zal deze afhankelijkheid alleen maar verder toenemen. Deze ontwikkelingen laten zien dat ook voor het Nederlandse MKB geen toekomst zal zijn zonder innovatie.

Succesvol innoveren

Het Nederlandse MKB is volop bezig met het continue vernieuwen en innoveren. Succesvol innoveren is het resultaat van de samenkomst van de kansen op de markt en goede voorbereiding op innovatie. Er zijn veel stappen te doorlopen om van een kans naar idee te gaan en later een product of proces op de markt te brengen. Welke innovatie strategie moet je kiezen? Waarom moet je gaan samenwerken? Hoe bepaal je de financiële haalbaarheid van je innovatie? Welke financieringsinstrumenten zijn er voor je innovatie? Hoe bescherm je je idee? Wat heb je nodig om een demo of concept te ontwikkelen? Welke marketing en lancering strategie moet je kiezen? En vele andere vragen…