Wat is tolerantie?

 de tolerantie

zelfst.naamw. (v.)

Uitspraak: [tolə’rɑn(t)si]

bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen

Tijdens de algemene beschouwingen van donderdag 5 november 2015 heb ik mijn ongenoegen geuit over de intolerante houding van mijn twee collega raadsleden, namelijk dhr. van Druiten van de BurgerBelangen en dhr. van de Weerd.van de SGP. Ik zei:

Deze tolerantie zien wij overal terug in de Edese samenleving. Ja, mij zijn ook voorbeelden van intolerantie opgevallen, maar die speelden zich binnen de muren van deze raadszaal af.

Een raadslid dat groepen vluchtelingen wegzet als een aanval op onze cultuur.

En van de week nog een ander raadslid dat opriep tot een boycot van winkeliers die zijn mening over de zondagsopenstelling van winkels niet delen.

Beide heren vonden mijn opmerking onterecht en hebben alle politieke trucjes eruit gehaald om mij zover te krijgen om mijn woorden terug te nemen. Dat deed ik niet en hier wil ik uitleggen waarom.

Dhr. van Druiten probeerde het bekende trucje dat hij nooit letterlijk de woorden “aanval op onze cultuur” over de vluchtelingen uitgesproken had en dus niet intolerant was tegen vluchtelingen.

Dit zijn de woorden die hij wel tijdens het debat op 15 oktober 2015 over de ‘Ingebruikname van de voormalige Prins Mauritskazerne te Ede voor kortdurende noodopvang van vluchtelingen’ gebruikt heeft:

… “Burgerbelangen wil niet schuldig zijn aan te verwachten grote politieke problemen in de toekomst en het importeren van een andere cultuur.” … In 1 zin wordt de vluchtelingen de schuld van de politieke problemen in de schoenen geschoven en sterker nog is “hun andere cultuur” de oorzaak!

… “Het COA is iets anders dan de realiteit in Nederland. De samenstelling van de Nederlandse bevolking gaat veranderen. De spanningen in verband met de islam nemen toe. Burgerbelangen staat voor de culturele Edese en nationale identiteit.” … Met andere woorden, niet de fundamentalistische Islam, maar Islam zelf is het probleem en nogmaals is dat gevaar voor onze Edese cultuur!

… “De fractie wil later tegen het nageslacht kunnen zeggen te hebben gestreden voor een open samenleving.” … Volgens dhr. Druiten moeten we geen vluchtelingen opvangen in Ede, anders hebben we een gesloten samenleving.

…. “Met goede bedoelingen kun je ook de intolerantie bevorderen. Het toelaten van minder tolerante mensen in Nederland kan leiden tot religieuze spanningen.” … De conclusie: de opvang van vluchtelingen staat gelijk aan intolerantie bevorderen. Vluchtelingen zijn minder tolerante mensen die voor religieuze spanningen zorgen.

… “De fractie is tolerant, maar niet jegens een cultuur die niet tolerant is.” … We worden gewaarschuwd voor de cultuur van vluchtelingen die intolerant is.

Heeft dhr. Druiten letterlijk de woorden gebruikt in deze volgorde? Vluchtelingen – aanval – onze – cultuur? Neen.

Heeft hij in zijn betoog maar één keer geprobeerd onderscheid te maken tussen IS-strijders, fundamentalistische Moslims of Salafisten die niet eens 0,01% van de tienduizenden vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen vormen en de rest te maken? Neen

Cultuur van vluchtelingen en Islam zijn volgens hem:

De oorzaak van grote politieke problemen,

Gevaar voor Edese Cultuur,

Volgende stap naar een gesloten samenleving en

Intolerant!

Mag hij deze opvatting niet hebben? Natuurlijk mag hij deze opvatting hebben. Als een liberaal-democraat sta ik voor de vrijheid van meningsuiting.

Maar wat was de betekenis van tolerantie? bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen.

Ik zal ook deze politieke framing als intolerantie tegen vluchtelingen blijven benoemen in het politieke arena. Als liberaal-democraat vind ik dat we zulke politieke framing niet normaal mogen vinden. Ziet er niet eens één vluchteling tussen die gevaar kan vormen voor onze cultuur? Dat is heel goed mogelijk. Maar ik zal elke politieke framing bestrijden die het lot van duizenden andere vluchtelingen hierdoor wil beïnvloeden.

 

En nu over de uitspraken van mijn andere collega.

In de Gelderlander van 29 oktober 2015 stond:

SGP-fractievoorzitter Breunis van de Weerd heeft in het partijblad van de Edese afdeling van de SGP uitgehaald naar de eigen achterban. Van de Weerd is teleurgesteld dat SGP-stemmers winkels die ook op zondag open zijn niet boycotten. De fractievoorzitter vindt dat de SGP achterban geen inkopen moeten doen bij winkels die op zondag de deuren opendoen.

Het trucje dat hier uitgehaald werd was dat het boycotten van winkels die ook op zondag open zijn als een oproep aan de achterban bedoeld was en geen verwijt richting de achterban was. En dat de journalist (Albert Heller) zijn woorden verdraaid had. Ik heb na de vergadering dit bij Albert nagevraagd. Albert zei dat dit niet waar was. Achteraf vraag ik me af wat het verschil is tussen het verwijten van de achterban die op zondag winkelt en de oproep tot boycotten van de winkels die op zondag open zijn.

Verder vroeg dhr. van de Weerd aan mij of ik oproep tot boycotten van de kinderarbeid ook intolerant vond.

Even deze vergelijking analyseren:

Iemand die illegaal tegen alle morele (progressieve en conventionele) waardes profiteert van de arbeid die door minderjarigen verricht wordt is net zo evil als een Edese ondernemer die sinds kort op zondag open is omdat het wettelijk mogelijk is en zijn winkel staat kilometers ver van de woning van dhr. van de Weerd.

Maar wat was de betekenis van tolerantie? bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen

Er zijn naar mijn mening drie stappen in de intolerantie van de uitspraken van dhr. van de Weerd in de krant:

  • Dat je zelf vindt dat zo’n winkelier bestraft moet worden. Geen enkele bereidheid om andere mensen afwijkend te laten denken en handelen!
  • Dat je vindt dat andere mensen ook zo’n winkelier moeten bestraffen. Waarom? a) omdat ze op jou hebben gestemd en b) omdat ze blijkbaar anders denken en handelen!
  • Dat je het in de krant zet dat je ze verbiedt om op zondag naar de winkel te gaan. Omdat ze niet anders mogen denken en handelen dan jij!

Hier geldt hetzelfde.

Mag hij deze opvatting niet hebben? Natuurlijk mag hij deze opvatting hebben. Als een liberaal-democraat sta ik voor de vrijheid van meningsuiting.

Maar ik vind zulke uitspraken op zoveel niveaus intolerant dat ik ze zeker ook zo benoem in het politieke arena. Ik ben de politiek in gegaan om op te komen voor de vrijheid van het individu. Ik zie het ook mijn rol om op te komen voor de vrijheid van de individuele SGP achterban die wel op zondag gaat winkelen.